Besøksadresse: Markensgate 20A, Kristiansand
Tlf: 94783200
E-Post: montana@mat-uteliv.no
Åpningstider:
Restauranten holder midlertidig lukket pga dagens smittesituasjon.